Home

 

Oogklachten kunnen tot problemen leiden in de werksituatie

 

 

In de dagelijkse praktijk zal de bedrijfs- en verzekeringsarts, ondermeer door de vergrijzing in combinatie met het verhogen van de leeftijd waarop men stopt met werken, in toenemende mate geconfronteerd worden met cliënten met oogheelkundige problemen.

 

Bij de vraag of er sprake is van beperkingen en zo ja, in hoeverre, zal de arts dan moeten afgaan op zijn/haar beschikbare kennis op het gebied van zowel de fysiologie als de pathologie van de oogheelkunde. Daarnaast zal er een vertaling moeten plaatsvinden naar alle facetten van de functie van de betreffende werknemer.

 

Dit deelgebied, ergoftalmologie genoemd, kan gecompliceerde casuïstiek opleveren. Zowel in het kader van keuringen als in spreekuursituaties.

 

Te denken valt in dit verband aan bijvoorbeeld eenogigheid, gezichtveldafwijkingen, problemen met kleurenzien, droge ogen, asthenopie bij lezen of beeldschermwerk, vermoede afwijkingen van het dieptezien, beeldvervormingen etc.

 

De ervaring leert dat bedrijfs- en verzekeringsartsen in dergelijke gevallen de mogelijkheid willen hebben om een deskundige te raadplegen.

 

Oog en Werk Advies kan in deze behoefte voorzien.